top of page

Code ที่เข้าใจการเขียน Code! ก้าวแรกของ AI ที่จะมาช่วย programmer เขียนโปรแกรม

Updated: Sep 7, 2020TLDR: นักวิจัยจาก MIT และ Georgia Tech ร่วมกับ Intel พัฒนาก้าวแรกที่สําคัญของ AI ที่สามารถเขียน code ของ software เองได้ เพียงแค่บอกมันว่าต้องการ software ที่มี feature อะไรบ้าง โดยทีมวิจัยทําให้ AI เข้าใจว่า code ส่วนไหนทําหน้าที่อะไร ด้วยการให้ระบบเรียนรู้ความคล้ายคลึงของ code จาก software ต่างๆที่ทําหน้าที่คล้ายกัน ทําให้ผลดีขึ้นถึง 40 เท่าจากวิธีเดิม


1) ด้วยการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วของระบบ AI ในปัจจุบัน หนึ่งในความฝันของนักวิจัยคือการสร้าง AI ที่สามารถเขียนโปรแกรมและ software ได้เอง แต่การจะไปถึงจุดนั้น เราต้องสามารถสร้าง AI ที่สามารถอ่าน code ให้เข้าใจก่อนว่า code ต่างๆใน software ทําอะไรได้บ้าง


2) นักวิจัยจาก MIT และ Georgia Tech ร่วมกับ Intel สร้างโมเดล AI ที่สามารถวิเคราะห์ความคล้ายคลึงของ code ในโปรแกรมต่างๆเพื่อที่จะให้ AI สามารถรู้ได้ว่า code ส่วนนี้มีไว้ทําอะไร

นักวิจัยกลุ่มนี้เชื่อว่า หาก AI สามารถเข้าใจได้ว่า code ส่วนนี้มีไว้ทําอะไร เราจะสามารถบอก AI ว่าอยากให้เขียน software ที่มี feature อะไรบ้างและ AI จะเขียน code ตรงนั้นให้เองโดยอัตโนมัติ


3) พวกเค้าให้คะแนนความคลายคลึงของ code จาก function ที่มันทํา ไม่ใช่วิธีการเขียนหรือคําศัพท์แทน และนําข้อมูลเหล่านี้ feed ให้ Neural Network เรียนรู้ โดยใช้ code ทั้งหมดจากโปรแกรม 45,780 โปรแกรม


4) ก่อนหน้านี้นักวิจัยพยายามสร้าง AI ที่เข้าใจ code โดยใช้วิธีการ plagiarism detection (หาความเหมือนของตัวอักษร) แต่ผลไม่ดีนัก เพราะแต่ละคนมีวิธีการเขียน code ของตัวเอง algorithm เดียวกัน สองคนอาจเขียนออกมาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง


5) ทีม Intel ประกาศว่าจากผลเบื้องต้นแล้วระบบ AI ตัวใหม่นี้ มีความแม่นยําที่สามารถทายได้ว่า code กลุ่มไหนทํา function คล้ายกันได้แม่นยําขึ้นถึง 40 เท่า


6) ทางทีมนักวิจัย comment ว่า ถึงแม้เป้าหมายสูงสุดของพวกเค้าคือการสร้าง AI ที่สร้าง software ให้เองโดยเพียงแค่บอก requirement ไป แต่อาจต้องใช้เวลาอีกมาก โดยเบื้องต้นประโยชน์ของ AI ตัวนี้อาจมาช่วยแก้ bug ที่เกิดขึ้นได้เพื่อตรวจสอบ case ให้ครบถ้วน


สําหรับพวก geekๆ แบบเราตามไปดูวิธีการได้จาก paper เลยที่ https://arxiv.org/pdf/2006.05265.pdf


Ref: https://www.networkworld.com/article/3570389/ai-system-analyzes-code-similarities-makes-progress-toward-automated-coding.html?fbclid=IwAR0s8MEyOR3P_PxqMGeyMamiHUQJqy_8661dOzdcOG7xPIDBTP4a8eB09G8

Pic ref: Photo by Ilya Pavlov on Unsplash

————————

- กดไลค์กดแชร์ Page ของเราเพื่อติดตามเรื่องราวดีๆ และความเคลื่อนไหวของพวกเรา https://www.facebook.com/OZTRobotics

- องค์กรใดสนใจใช้ AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานสามารถติดต่อมาพูดคุยกันได้ที่ info@oztrobotics.com

Website: www.oztrobotics.com

44 views0 comments
bottom of page